درباره ما

پایگاه خبری-تحلیلی پارس پِرِس

جامع ترین پایگاه خبری تحلیلیِ شرکت مادر تخصصی رسانه ای سرآمدان ایده ی هنر و از مجموعه پایگاه های این هولدینگ رسانه ای در حوزه سیاسی-اجتماعی است. پارس پرس با مجوز رسمی از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره ۸۷۹۳۹  است.

صاحب امتیاز و مدیرمسؤل: هادی اسمعیل نژادآغمیونی

تلاش همکاران ما در “پارس پرس” آن است که ضمن قبول ساز و کارهای دموکراسی در ایران و موازین شرع و قانون اساسی و با احترام به همه ی سلایق و علایق سیاسی ذیل قانون اساسی، با اجتناب از جانب داری های جناحی و گروهی تنها برای مردم و رساندن صدای ملت شریف ایران به گوش مسؤلان تلاش نماید و عدالت و حق گویی را محور فعالیت های رسانه ای خود قرار دهد.

یقیناً همراهی شما عزیزان با ما می تواند باعث تعالی و تسریع در رسیدن ما به هدف مقدسِ “صدای ملت شریفِ ایران” بودن شود.