یک صفحه یخی به بزرگی ۴۳۰۰ کیلومتر مربع از قطب جنوب جدا شد

به گزارش خبرگزاری رویترز، این آژانس در بیانیه‌ای اضافه کرد که ماموریت سنتینل-۱ در ثبت تصاویر ماهواره‌ای اخیر به یک صفحه بزرگ یخی که توسط دانشمندان A-۷۶ نام گذاری شده، پی برده است. مساحت این صفحه یخی ۴ هزار و ۳۲۰ کیلومتر مربع است که طول آن ۱۷۵ کیلومتر و عرض آن ۲۵ کیلومتر ارزیابی […]به گزارش خبرگزاری رویترز، این آژانس در بیانیه‌ای اضافه کرد که ماموریت سنتینل-۱ در ثبت تصاویر ماهواره‌ای اخیر به یک صفحه بزرگ یخی که توسط دانشمندان A-۷۶ نام گذاری شده، پی برده است.

مساحت این صفحه یخی ۴ هزار و ۳۲۰ کیلومتر مربع است که طول آن ۱۷۵ کیلومتر و عرض آن ۲۵ کیلومتر ارزیابی شده است.

در مقایسه با این صفحه یخی جزیره مایورکا اسپانیا ۳ هزار و ۶۴۰ کیلومتر مربع در مدیترانه فضا اشغال می‌کند. ایالت رودآیلند آمریکا با مساحت ۲ هزار و ۶۷۸ کیلومتر مربع نیز از این صفحه یخی کوچکتر است.

صفحه یخی A-۷۶ با پشت سر گذاشتن صفحه یخی معروف به ۲۳A با مساحت حدود ۳ هزار و ۳۸۰ کیلومتر مربع، تبدیل به بزرگترین صفحه یخی معلق در سیاره زمین شد.Source link