آموزش و پرورش فارس:دانش‌آموزان برای ثبت سفارش کتاب درسی اقدام کنند

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: سهمیه کتاب های درسی توزیع شده به ادارات آموزش و پرورش سراسر استان بر اساس تعداد دانش آموزانی است که برای دریافت کتب درسی ثبت سفارش کرده اند.اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش فارس به نقل از  محسن کلاری افزود: […]معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: سهمیه کتاب های درسی توزیع شده به ادارات آموزش و پرورش سراسر استان بر اساس تعداد دانش آموزانی است که برای دریافت کتب درسی ثبت سفارش کرده اند.
اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی آموزش و پرورش فارس به نقل از  محسن کلاری افزود: مدیران مدارس و دانش آموزان باقی مانده تا ۲۲ خرداد ماه مهلت دارند تا برای ثبت سفارش کتب درسی در سامانه های www.irtextbook.com و یا  www.irtextbook.ir  اقدام کنند.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: ثبت سفارش پایه های ورودی (اول، هفتم و دهم) از ششم تیر ماه آغاز می شود.Source link