ازدواج در سن مناسب مهمترین راهکار جلوگیری از کاهش جمعیت است

به گزارش ایرنا فاطمه ترابی روز شنبه در نشست علمی به مناسبت روز جمعیت در دانشگاه یزد افزود: لازم است با اتخاذ سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی و ایجاد ساز و کارهای مناسب نسبت توسعه انسانی اقدام کرد. وی ایجاد پایگاه داده های خانواده را یکی از ضرورت های پژوهش های جمعیتی […]به گزارش ایرنا فاطمه ترابی روز شنبه در نشست علمی به مناسبت روز جمعیت در دانشگاه یزد افزود: لازم است با اتخاذ سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی و ایجاد ساز و کارهای مناسب نسبت توسعه انسانی اقدام کرد.

وی ایجاد پایگاه داده های خانواده را یکی از ضرورت های پژوهش های جمعیتی عنوان و اضافه کرد: تفاوت های قابل توجهی در بحث جمعیت در استان های مختلف وجود دارد که نیازمند سیاستگذاری به صورت استانی است.

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران تصریح کرد: تأخیر در ازدواج یک بحث جمعیت شناسی صرف نیست و پیامدهای گسترده ای بر جامعه دارد ولی در حوزه جمعیت شناسی تأخیر در ازدواج یکی از عوامل مهم بر طول دوره فرزندآوری است.

وی تحصیلات، امنیت, درآمد و اشتغال، مسکن، هزینه های بالای زندگی، ترس از دست دادن آزادی های دوران تجرد، وابستگی های عاطفی بیش از حد به والدین و دیدگاه های  برابری طلبانه را مهمترین عوامل نگرشی مؤثر بر تأخیر در ازدواج ذکر کرد.

ترابی اضافه کرد: ۲۶ درصد زنان و ۲۷.۴ درصد مردان دارای تحصیلات دانشگاهی ازدواج نکرده اند که نشان دهنده نقش تحصیلات و اشتغال در تأخیر زمان ازدواج دارد.

وی نقش مسائل اقتصادی در افزایش سن ازدواج را واقعیتی غیرقابل انکار عنوان کرد و اظهار داشت: اوج مستأجرین در سن ۲۵ تا ۳۰ سالگی قرار دارند که این مسئله مهمی برای گروه های در معرض ازدواج است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: حدود یک میلیون خانم ۳۰ تا ۳۴ ساله هستند که ازدواج نکردند که این میزان عدم تشکیل خانواده نقش مهمی در میزان باروری و کاهش جمعیت دارد.

دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه یزد هم در این نشست گفت: یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مستقیم فرزندآوری، ازدواج است که با افزایش سن ازدواج در دهه های اخیر مواجه هستیم به گونه ای که میانگین سن ازدواج در خانم ها از ۱۸ سال به ۲۳ سال رسیده است.

عباس عسکری ندوشن افزود: در کنار افزایش سن ازدواج شاهد افزایش دامنه ازدواج هم هستیم که ازدواج زودهنگام و دیرهنگام هر دو آثار منفی و خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: در سنین بین ۲۵ تا ۲۹ سالگی ۲۳.۵ درصد خانم های کشور ازدواج نکرده اند و در سنین بین ۳۰ تا ۳۴ سالگی ۱۵.۲ درصد خانم مجرد که تاکنون ازدواج نکردند وجود دارد.

استاد دانشگاه یزد تصریح کرد: اولویت های جدید در زندگی جوانان سبب تأخیر در امر ازدواج شده است؛ رویدادهایی مانند اتمام تحصیل، خدمت سربازی، اشتغال، درآمد و مسکن سبب شیوه های متنوعی را در زمان بندی ازدواج پدید آورده است.Source link