انجام نخستین پرواز اضطراری بازگشت ایرانیان به میهن اسلامی از هند

به گزارش ایرنا، این پرواز با تلاش‌ها و مدیریت سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند و رعایت کلیه دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد. این گروه پس از ورود، مجددا تحت قرنطینه دو هفته‌ای در تهران قرار خواهند گرفت و پس از اطمینان از سلامت کامل ایشان، از قرنطینه خارج خواهند شد.  هفته پیش […]به گزارش ایرنا، این پرواز با تلاش‌ها و مدیریت سفارت جمهوری اسلامی ایران در هند و رعایت کلیه دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شد. 
این گروه پس از ورود، مجددا تحت قرنطینه دو هفته‌ای در تهران قرار خواهند گرفت و پس از اطمینان از سلامت کامل ایشان، از قرنطینه خارج خواهند شد. 

هفته پیش بود که سازمان هواپیمایی کشوری از انتقال دانشجویان ایرانی از مبداء کشورهای هند و اتباع ایرانی در کشور پاکستان به کشور  پرواز فوق العاده با رعایت پروتکل های بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد.
سال گذشته نیز پس از وضع قرنطینه سراسری در هند و بسته شدن تمام مرزهای هوایی توسط دولت هند، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور با تلاش‌های فراوان موفق شد چند پرواز اضطراری برای بازگشت اتباع ایرانی از نقاط مختلف هند به کشور عزیزشان ترتیب دهد. 

 Source link