برداشت انبه در جنوب سیستان و بلوچستان

چابهار – ایرنا – کشاورزان در منطقه بلوچستان با آب و هوای مساعد انواع میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری را کشت می‌کنند که برداشت انبه برای تهیه ترشی به‌عنوان سلطان این میوه‌ها در حال انجام است. Source linkچابهار – ایرنا – کشاورزان در منطقه بلوچستان با آب و هوای مساعد انواع میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری را کشت می‌کنند که برداشت انبه برای تهیه ترشی به‌عنوان سلطان این میوه‌ها در حال انجام است.Source link