برداشت گندم از مزارع ورامین آغاز شد

محسن بنائیان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی قابل کشت شهرستان ورامین زیرکشت محصول گندم رفته که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته ۲ هزار هکتار افزایش یافته است. وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود که امسال از هر هکتار زمین […]محسن بنائیان روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفت: در سال زراعی جاری بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی قابل کشت شهرستان ورامین زیرکشت محصول گندم رفته که این میزان نسبت به سال زراعی گذشته ۲ هزار هکتار افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: پیش بینی می‌شود که امسال از هر هکتار زمین زیر کشت گندم، پنج هزار و ۸۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.

بنائیان گفت: برای برداشت گندم ۱۵۰ دستگاه کمباین در شهرستان ورامین فعال است که از این تعداد ۱۵ دستگاه بومی و ۱۳۵ مورد از سایر استان ها وارد شده اند.

وی اضافه کرد: چهار مرکز خرید دولتی در شهرستان های ورامین، پیشوا و پاکدشت آماده تحویل گندم مازاد بر نیاز کشاورزان است و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

بنائیان گفت: سال گذشته، ورامین رکورد تحویل گندم بدون سن‌زدگی را در سطح استان تهران ثبت کرد که با توجه به اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با این آفت، پیش‌بینی می‌شود امسال نیز گندم‌های ورامین عاری از هر گونه سن زدگی باشد.

مدیر جهاد کشاورزی ورامین افزود: در حال حاضر کار برداشت محصول جو از حدود ۱۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان ورامین در حال اجرا بوده و پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار اراضی زیر این محصول یکهزار کیلوگرم جو برداشت شود.
وی اضافه کرد: با کیل گیری (اندازه گیری میزان برداشت محصول در هکتار) برداشت جو از یک مزرعه نمونه ورامین، هفت هزار و ۹۰۰ کیلوگرم محصول در هکتار ثبت شد.

شهرستان ورامین بیش از ۸۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت دارد که به دلیل کمبود منابع آبی، تنها ۳۸ هزار هکتار آن زیر کشت محصولات باغی و زراعی می‌رود.Source link