برنامه خاموشی برق دوم خرداد در شهرهای استان سمنان اعلام شد

سمنان- ایرنا- روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان جدول برنامه زمان بندی مدیریت بار اضطراری احتمالی برق در روز یکشنبه دوم خرداد را اعلام کرد. Source link
سمنان- ایرنا- روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان جدول برنامه زمان بندی مدیریت بار اضطراری احتمالی برق در روز یکشنبه دوم خرداد را اعلام کرد.Source link