برنامه درسی روز دوشنبه سوم خرداد ماه مدرسه تلویزیونی

به گزارش یکشنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه سوم خرداد به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت۱۱:۰۰  تا ۱۱:۲۵عملیات شناختی و خلاق کودک -رشته تربیت کودک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای    🕖ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰دانش فنی تخصصی – رشته نقشه […]به گزارش یکشنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی دوشنبه سوم خرداد به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت۱۱:۰۰  تا ۱۱:۲۵
عملیات شناختی و خلاق کودک -رشته تربیت کودک – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
   

🕖ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
دانش فنی تخصصی – رشته نقشه شبکه و نرم افزار- پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

🕖ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب -رشته شبکه و نرم افزار -پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای 

🕖ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
ساخت پاتختی – رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
رنگ ترک چوب – رشته صنایع چوب و مبلمان – پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای
 

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
مطالعات اجتماعی 
پایه هفتم 

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
    مطالعات اجتماعی  
   پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ 
مطالعات اجتماعی  
    پایه نهم 

  

💻دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
 پرورشی 
توسعه کار افرینی در مدرسه 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۲۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

 
🕖ساعت ۱۷:۲۰تا ۱۸:۰۰
مرور شیمی یک و دو و سه – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۴۰
ادبیات فارسی – پایه ۱۲- مشترک تمام رشته ها 

🕖ساعت ۲۰:۴۰تا ۲۱:۱۵
مشاور تحصیلی

🍀دوشنبه۳خرداد🍀شبکه ۴
🍃ساعت۸جامعه شناسی
🍃ساعت۸:۳۰جامعه شناسی
🍃ساعت۹جامعه شناسی
🌺ساعت۹ زبان خارجی۱
🌺ساعت۹:۳۰زبان خارجی۱
🌺ساعت۱۰زبان خارجی۱ 
…………………………

🌷🌻 دوشنبه ۳خرداد 🌻🌷

🖥   شبکه قرآن و معارف سیما 

………….متوسطه دوم……………

⏰ ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح – علوم و معارف قرآنی ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

⏰ ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح – احکام ۲ – پایه ۱۱ – رشته علوم و معارف اسلامی

………….متوسطه دوم……………..

🕖 ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ – دین و زندگی ۲ – پایه ۱۱ – رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

…………..متوسطه اول…………..

🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – آموزش قرآن  پایه هشتمSource link