برنامه درسی روز یکشنبه دوم خرداد ماه مدرسه تلویزیونی

به گزارش شنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد به شرح زیر است: شبکه ‌آموزش:📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت۱۱:۰۰  تا ۱۱:۲۵حسابداری صورت های مالی -رشته حسابداری – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای    🕖ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰نقشه کشی معماری – رشته نقشه کشی ساختمان و […]به گزارش شنبه شب مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه دوم خرداد به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:
📋🛠فنی و حرفه ای و کاردانش :

🕖ساعت۱۱:۰۰  تا ۱۱:۲۵
حسابداری صورت های مالی -رشته حسابداری – پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای
   

🕖ساعت۱۱:۲۵تا ۱۱:۵۰
نقشه کشی معماری – رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی – پایه ۱۲و ۱۱-شاخه کاردانش

🕖ساعت ۱۱:۵۰تا۱۲:۱۵
کارآفرینی و نوآوری -رشته شایستگی های غیر فنی -پایه ۱۱-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش 

🕖ساعت ۱۲:۱۵تا۱۲:۴۰
آنالیز گازهای خروجی خودرو – رشته مکانیک خودرو – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای
🕖ساعت۱۲:۴۰ تا ۱۳:۰۰
انجام کمک های اولیه – رشته تربیت کودک – پایه ۱۰-شاخه فنی و حرفه ای

 📋 🔬متوسطه اول:

🕖ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰
ریاضی
پایه هفتم 

🕗ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰
    ریاضی 
   پایه هشتم

🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ۱۶:۰۰ 
ریاضی 
    پایه نهم 

    💻دوره آموزش مجازی متوسطه

🕖ساعت ١۶:۳۰ تا ١۶:۵۰
 پرورشی 
راهبرد های برنامه ریزی درسی 

📋 🔎متوسطه دوم  :

 🕖 ساعت ١۶:۵۰ تا١٧:۱۰
فیزیک یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
   
 🕖 ساعت ۱۷:۱۰ تا ١٧:٣٠ 
 فیزیک یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
 
🕖ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰
فیزیک یک –  پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 

🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

🕖ساعت ۲۰:۳۰تا ۲۰:۵۰
ریاضی سه – پایه ۱۲- رشته علوم تجربی 

🍀یکشنبه۲خرداد🍀شبکه ۴
🍃ساعت۸فارسی۳
🍃ساعت۸:۳۰فارسی۳
🍃ساعت۹فارسی۳
🌺ساعت۹تاریخ
🌺ساعت۹:۳۰حل سوالات فیزیک
🌺ساعت۱۰حل سوالات فیزیک 
 

🌷🌻شنبه ۱خرداد 🌻🌷

🖥   شبکه قرآن و معارف سیما 

………….متوسطه دوم …

⏰ ساعت ۸ تا ۸:۳۰ صبح – اصول عقاید ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی

⏰ ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح – تاریخ ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی

………….متوسطه دوم …

🕖 ساعت ١۵:۰۰ تا ١۵:٣٠ – عربی، زبان قرآن ۳ – پایه ۱۲ – رشته علوم و معارف اسلامی

…………..متوسطه اول …

🕖 ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ – پیام های آسمان پایه هفتمSource link