بندر گناوه لرزید – ایرنا

به گزارش ایرنا از مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ۴ ریشتری در حوالی بندر گناوه استان بوشهر و در ساعت ۳ و ۳۲ دقیقه و۵۰ ثانیه رخ داد.   زمین لرزه بندر گناوه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی ۵۰.۵۴ و عرض جغرافیایی ۲۹.۷۹ روی داد.  نزدیک‌ترین شهرها به محل […]به گزارش ایرنا از مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین لرزه ۴ ریشتری در حوالی بندر گناوه استان بوشهر و در ساعت ۳ و ۳۲ دقیقه و۵۰ ثانیه رخ داد.  

زمین لرزه بندر گناوه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین و در طول جغرافیایی ۵۰.۵۴ و عرض جغرافیایی ۲۹.۷۹ روی داد.

 نزدیک‌ترین شهرها به محل وقوع زلزله ۲۳ کیلومتری بندر گناوه (بوشهر)،۲۷ کیلومتری امام حسن (بوشهر)و ۳۴ کیلومتری بندر ریگ (بوشهر) بوده است.

این زمین لرزه در ۹۸ کیلومتری بوشهر و ۱۴۰ کیلومتری یاسوج روی داد.Source link