توسعه صنعت گردشگری در البرز کلید خورد

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مرتضی نیک‌رو، سرپرست معاونت گردشگری استان البرز، عصر امروز در نخستین جلسه کمیسیون گردشگر‌ی کشاورز‌ی با حضور کار‌شناسان معاونت‌ گردشگر‌ی و سرمایه‌گذار‌ی و نماینده اتاق بازرگانی استان بر‌گزار شد، گفت: احیای ظرفیت‌های حوزه گردشگری استان البرز به کمک تقویت این صنعت خواهد آمد. سر‌پرست‌ معاونت گردشگر‌ی البرز با اشاره […]


به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، مرتضی نیک‌رو، سرپرست معاونت گردشگری استان البرز، عصر امروز در نخستین جلسه کمیسیون گردشگر‌ی کشاورز‌ی با حضور کار‌شناسان معاونت‌ گردشگر‌ی و سرمایه‌گذار‌ی و نماینده اتاق بازرگانی استان بر‌گزار شد، گفت: احیای ظرفیت‌های حوزه گردشگری استان البرز به کمک تقویت این صنعت خواهد آمد.

سر‌پرست‌ معاونت گردشگر‌ی البرز با اشاره به ظرفیت‌های استان در بخش کشاورز‌ی بیان کرد: رشد و توسعه صنعت گردشگر‌ی در گرو گسترش همه جانبه شاخه‌ها‌ی گو‌نا‌گون آن از جمله گردشگر‌ی کشاورز‌ی است و این مهم تأثیر‌ به سزایی در رونق اقتصاد‌ی و ایجاد اشتغال دارد.

وی ادامه داد: گردشگر‌ی کشاورز‌ی بخش جدید‌ی از گردشگر‌ی روستایی محسوب شده که در آن عموم مردم با حضور در مزارع ضمن تفریح و لذت بردن از مناظر طبیعی از نزدیک تجربه انجام فعالیت‌های روستایی از قبیل برداشت محصول، تهیه و تولید محصولات لبنی سنتی، برگزار‌ی بازارچه و نمایشگاه‌، آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم جوامع روستایی و … را دارند.

نیک‌رو گفت: بهره‌گیری از مزایا‌ی هر دو حوزه گردشگر‌ی و کشاورز‌ی به موازات هم منجر به حضور گردشگر در منطقه شده و این امر جز با هم‌افزایی و استفاده از ظرفیت‌ها‌ی موجود و با در نظر گرفتن کلیه امکانات، نیرو‌ی انسانی، تجربه، تخصص و … امکان‌پذیر نخواهد بود.

سر‌پرست‌ معاونت گردشگر‌ی البرز عنو‌ان کرد: همچنین در این جلسه در‌خواست‌ها‌ی وارده بر‌رسی شد و با تعداد‌ی از آن‌ها بنا بر نظر کار‌شناسان این حوزه موافقت اولیه به عمل آمد.

انتهای پیام/ج
Source link