حزب ائتلاف دموکراتیک قبرس پیروز انتخابات پارلمانی شد

به گزارش ایرنا از پولیتیکو، پس از شمارش آرای انتخابات پارلمان مجلس قبرس، حزب ائتلاف دموکراتیک با کسب ۲۷.۸ درصد آرا  پیروز شد، این در حالی است که این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۶ توانسته بود ۳۰.۷ درصد از آرای شرکت کنندگان را کسب کند. کاهش آرای حزب ائتلاف دموکراتیک در این انتخابات به علت رسوایی […]به گزارش ایرنا از پولیتیکو، پس از شمارش آرای انتخابات پارلمان مجلس قبرس، حزب ائتلاف دموکراتیک با کسب ۲۷.۸ درصد آرا  پیروز شد، این در حالی است که این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۶ توانسته بود ۳۰.۷ درصد از آرای شرکت کنندگان را کسب کند.

کاهش آرای حزب ائتلاف دموکراتیک در این انتخابات به علت رسوایی فسادهای اخیر و نارضایتی مردم نسبت به فساد پاسپورت‌های طلایی بوده است.

حزب کمونیست آکل به عنوان اپوزیسیون اصلی نیز در  انتخابات شاهد کاهش آرای خود بود به طوری که با کسب ۲۲.۳ درصد در  رتبه دوم  قرار گرفت این در حالی است که حزب آکل در سال ۲۰۱۶ توانسته بود ۲۵.۷ درصد آرای را کسب کند. 

حزب میانه رو دیکو نیز با کسب تنها ۱۱.۳ درصد در مقام سوم قرار گرفت. این حزب هم در سال ۲۰۱۶ موفق شده بود ۱۴.۵ درصد آرا را کسب کند.

ائتلاف دموکراتیک حزب سیاسی در قبرس است که در سال ۱۹۷۶ توسط گلافکوس کلریدس تأسیس شد.

این حزب ۲ کرسی در پارلمان اروپا دارد.Source link