حضور مراقب سلامت در حوزه امتحانات نهایی مدارس فارس الزامی شد 

عبدالرسول همتی با اشاره به  اجرای برنامه های نظارت تیم های بهداشتی بر لزوم رعایت ضوابط و اجرای پروتکل‌های بهداشتی در حوزه های برگزاری امتحانات حضوری پایه نهم و دوازدهم مدارس گفت: امتحانات دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم در تمام مدارس با تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کووید۱۹ و با رعایت تمام شیوه نامه های اجرایی الزامات سلامت […]عبدالرسول همتی با اشاره به  اجرای برنامه های نظارت تیم های بهداشتی بر لزوم رعایت ضوابط و اجرای پروتکل‌های بهداشتی در حوزه های برگزاری امتحانات حضوری پایه نهم و دوازدهم مدارس گفت: امتحانات دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم در تمام مدارس با تصمیم ستاد ملی مدیریت بیماری کووید۱۹ و با رعایت تمام شیوه نامه های اجرایی الزامات سلامت محیط و سلامت دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می شود.

او ادامه داد: در برگزاری امتحانات حضوری، حفظ سلامت دانش آموزان و عوامل اجرایی مدارس، اولویت اصلی دانشگاه های علوم پزشکی بوده و ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی ابلاغی ستاد ملی مدیریت بیماری کووید۱۹ باید به طور جدی رعایت شود.

همتی اضافه کرد: قبل از برگزاری امتحانات، با برگزاری نشست های متعدد با اداره کل آموزش و پرورش استان فارس و اداره آموزش و پرورش عشایری و برگزاری وب کنفرانس توجیهی با حضور مدیران سلامت محیط بیماری های واگیر، سلامت نوجوانان و مدارس، تمام شبکه های بهداشت و درمان و روسای گروه سلامت و تندرستی ادارات آموزش و پرورش سراسر استان، هماهنگی و برنامه ‌ریزی برای نظارت و ارزیابی اجرای پروتکل های بهداشتی در تمام حوزه های برگزاری آزمون بر اساس چک لیست های ابلاغی، نظارت قبل و در طی زمان برگزاری آزمون ها انجام شد.

به گفته معاون بهداشت دانشگاه، در صورت مشاهده هر گونه نقص و مشکل با هماهنگی ادارات آموزش و پرورش، برای رفع آن اقدامات لازم انجام می شود.

این مقام مسوول در دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: تعداد حوزه های برگزاری امتحانات نسبت به شرایط عادی با هدف لزوم رعایت فاصله گذاری فیزیکی افزایش یافته است، به نحوی که دانش ‌آموزان با فاصله دست کم دو متر از یکدیگر و در فضایی مناسب از نظر تهویه کافی در آزمون شرکت می کنند.

همتی بیان کرد: در همه حوزه ‌های امتحانات، حضور مراقبان بهداشت الزامی است تا بر رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان برگزاری آزمون نظارت کامل داشته باشند.

او همچنین بر به کارگیری تمهیدات لازم ضامن سلامت دانش آموزان مانند عدم ازدحام در محیط مدرسه، استفاده از ماسک از زمان خروج از منزل و استفاده از لوازم تحریر و بطری آب شخصی توسط تمام والدین تاکید کرد.

او ادامه داد: برای آن گروه از دانش آموزان که دارای محدودیت حضور در حوزه امتحان هستند، اتاق ایزوله با حضور مراقب سلامت در تمام حوزه های برگزاری امتحانات در نظر گرفته شده است. Source link