درخشش پنج دانشمند خوزستانی در بین پژوهشگران جهان

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بر اساس آخرین نتایج رتبه بندی پایگاه استنادی Essential Science Indicators (ESI) ، دکتر مهدی احمدی مقدم (استاد گروه بهداشت محیط)، دکتر مرتضی خفائی (دانشیار گروه بهداشت عمومی)، دکتر فاخر رحیم (استادیار مرکز تحقیقات تالاسمی و همو گلوبینوپاتی) و دکتر حسین صفری […]به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بر اساس آخرین نتایج رتبه بندی پایگاه استنادی Essential Science Indicators (ESI) ، دکتر مهدی احمدی مقدم (استاد گروه بهداشت محیط)، دکتر مرتضی خفائی (دانشیار گروه بهداشت عمومی)، دکتر فاخر رحیم (استادیار مرکز تحقیقات تالاسمی و همو گلوبینوپاتی) و دکتر حسین صفری (استادیار گروه جراحی مغز و اعصاب) در جمع دانشمندان یک درصد پراستناد برتر جهان قرار گرفتند.

پیش از این دکتر محمداسماعیل مطلق (استاد گروه کودکان) از سال ۲۰۲۰ در این فهرست قرار گرفته بود و برای دومین سال به عنوان دانشمند نمونه شناخته شد؛ اکنون تعداد نمایندگان دانشگاه جندی شاپور اهواز در بین دانشمندان جهان به عدد پنج افزایش یافت.

حرکت رو به رشد تحقیقات و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ۲ سال گذشته و در شرایطی همه گیری کرونا لحظه ای متوقف نشد تا با توسعه مرزهای دانش، معضلات نظام سلامت بیش از پیش برطرف شود.

بر اساس این گزارش تا سال ۲۰۲۰ فقط ۰/۱ درصد از اعضای هیات علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز در فهرست دانشمندان برتر قرار گرفته بودند که این میزان در سال ۲۰۲۱ به ۰/۷ درصد ارتقاء یافت و دانشگاه جندی شاپور در این شاخص در جایگاه هفتم کشور قرار گرفت.

همچنین تا سال ۲۰۲۰ سهم دانشگاه جندی شاپور اهواز از دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور تنها یک درصد بود که این میزان در سال ۲۰۲۱ با جهشی ۳۰۰ درصدی به سه درصد ارتقاء یافت.Source link