سفر دکتر نوبخت به اصفهان

اصفهان – ایرنا – دکتر محمد باقر نوبخت در سفر پنجشنبه خود به اصفهان چند طرح استانی را افتتاح و روند اجرایی چند طرح عمرانی را پیگیری کرد. عکس: سعید رجائیان Source linkاصفهان – ایرنا – دکتر محمد باقر نوبخت در سفر پنجشنبه خود به اصفهان چند طرح استانی را افتتاح و روند اجرایی چند طرح عمرانی را پیگیری کرد. عکس: سعید رجائیانSource link