سفر معاون علم وفناوری رییس جمهور به اصفهان

اصفهان – ایرنا – سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری روز شنبه در سفر به اصفهان از تعدادی از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی جی بازدید و طرح توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان را افتتاح کرد. بازدید از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و افتتاح مرکز اسنوا تک در ناحیه نوآوری […]اصفهان – ایرنا – سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری روز شنبه در سفر به اصفهان از تعدادی از شرکت های مستقر در شهرک صنعتی جی بازدید و طرح توسعه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اصفهان را افتتاح کرد.

بازدید از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی و افتتاح مرکز اسنوا تک در ناحیه نوآوری دانشگاه اصفهان و بازدید از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دیگر برنامه های سفر سورنا ستاری به اصفهان بود.Source link