سند آمایش سرزمینی البرز باید دقیق تر شود

علی حدادی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان البرز که در استانداری برگزار شد، افزود: سند آمایش سرزمین باید همه سونگر، فراگیر، کارشناسانه و دقیق بوده تا بتواند سند آمایش سرزمینی را در سطح ملی پوشش دهد. وی ادامه داد: در سند آمایش سرزمینی استان البرز بسیاری از موانع ، کاستی ها  و نیازها  […]علی حدادی روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان البرز که در استانداری برگزار شد، افزود: سند آمایش سرزمین باید همه سونگر، فراگیر، کارشناسانه و دقیق بوده تا بتواند سند آمایش سرزمینی را در سطح ملی پوشش دهد.

وی ادامه داد: در سند آمایش سرزمینی استان البرز بسیاری از موانع ، کاستی ها  و نیازها  در بخش های تولید ، آموزش و توسعه به خوبی دیده نشده و نیازمند بازنگری است .

حدادی گفت: به عنوان مثال در بخش آب ، کشاورزی  و باغداری استان البرز با مشکلات عدیده ای مواجه بوده که باید متناسب با وضعیت این استان در سند آمایش سرزمین به نیازها و موانع پاسخ داد.

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی بیان داشت : مطالعه دقیق سند آمایش سرزمینی استان البرز نشان می دهد این سند هر چند کارهای خوبی در آن انجام شده اما دارای نقایصی بوده که باید برطرف شود.

وی اظهار داشت : در بحث توسعه رشته های دانشگاهی باید متناسب با نیازهای کنونی و آینده استان البرز تصمیم گیری و برنامه ریزی شود یا در بخش تولید و لکه های صنعتی لازم است به فراخور وضعیت تولید در استان و کشور اقداماتی صورت بگیرد.

حدادی بیان داشت : با توجه به اینکه اکنون تدوین برنامه هفتم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است  باید سندهای آمایش سرزمینی در سطح استانی و ملی همخوانی لازم با این برنامه داشته باشد و نیازها ، ظرفیت ها و پیش بینی ها به خوبی دیده شود.Source link