مدیریت موفق کرونا در کاشان از نگاه مشاور وزیر بهداشت

کاشان – ایرنا – حمید سوری مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس کمیته‌های کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع مقابل کویید ۱۹ عصر شنبه پس از نشست با فرماندار ویژه کاشان گفت: کارنامه و عملکرد این شهرستان در مدیریت اپیدمی کرونا نسبت به میانگین کشوری موفق و مثبت است. سرخط اخبار استان‌ها Source […]


مدیریت موفق کرونا در کاشان از نگاه مشاور وزیر بهداشت

کاشان – ایرنا – حمید سوری مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس کمیته‌های کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع مقابل کویید ۱۹ عصر شنبه پس از نشست با فرماندار ویژه کاشان گفت: کارنامه و عملکرد این شهرستان در مدیریت اپیدمی کرونا نسبت به میانگین کشوری موفق و مثبت است.

سرخط اخبار استان‌هاSource link