همتی: یارانه با مطالعه و کار علمی افزایش می‌یابد

تهران- ایرنا- عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت که نباید با مردم پوپولیستی برخورد کرد و افزود: یارانه با مطالعه و کار علمی افزایش می‌یابد. Source link


همتی: یارانه با مطالعه و کار علمی افزایش می‌یابد

تهران- ایرنا- عبدالناصر همتی نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت که نباید با مردم پوپولیستی برخورد کرد و افزود: یارانه با مطالعه و کار علمی افزایش می‌یابد.Source link