وقوع زلزله ۵ ریشتری در بابامنیر فارس

به گزارش ایرنا از مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران،   محل وقوع این زلزله ۵ ریشتری مرز استانهای فارس و کهکیلویه و بویر احمد  – حوالی بابامنیر بوده و در ساعت  ۰۱:۰۵:۵۴ بامداد شنبه ۸ خرداد رخ داد.  طول جغرافیایی این زلزله: ۵۰.۹۲ و عرض جغرافیایی: ۳۰  و در عمق  ۱۰ کیلومتری بوده است.    نزدیک‌ترین شهرها: به این […]به گزارش ایرنا از مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران،   محل وقوع این زلزله ۵ ریشتری مرز استانهای فارس و کهکیلویه و بویر احمد  – حوالی بابامنیر بوده و در ساعت  ۰۱:۰۵:۵۴ بامداد شنبه ۸ خرداد رخ داد.  
طول جغرافیایی این زلزله: ۵۰.۹۲ و عرض جغرافیایی: ۳۰  و در عمق  ۱۰ کیلومتری بوده است.  

 نزدیک‌ترین شهرها: به این زمین لرزه ۲۹ کیلومتری بابامنیر (فارس) و ۴۲ کیلومتری دوگنبدان و ۴۶ کیلومتری باشت از استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است.  
     Source link