پیشنهاد بودجه ۵۸.۵ میلیارد دلاری برای وزارت خارجه آمریکا 

به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه افزود: دولت، بودجه سال ۲۰۲۲ را به کنگره ارائه داده است، همانگونکه ما در مغلوب ساختن همه‌گیری و بازگرداندن اقتصادمان به مسیر خود پیش می‌رویم، این بودجه سرمایه‌گذاری تاریخی ایجاد می‌کند که به ما در ساختارسازی بهتر یاری می‌دهد و ما را در داخل کشور […]به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن در بیانیه مطبوعاتی روز جمعه افزود: دولت، بودجه سال ۲۰۲۲ را به کنگره ارائه داده است، همانگونکه ما در مغلوب ساختن همه‌گیری و بازگرداندن اقتصادمان به مسیر خود پیش می‌رویم، این بودجه سرمایه‌گذاری تاریخی ایجاد می‌کند که به ما در ساختارسازی بهتر یاری می‌دهد و ما را در داخل کشور و صحنه جهانی قوی‌تر می‎سازد.
وی ادامه داد: بودجه پیشنهادی رئیس جمهوری برای سال مالی آینده، ۵۸.۵ میلیارد دلار برای وزارت خارجه و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا درخواست می‌کند که ۱۰ درصد بیشتر از سال مالی ۲۰۲۱ است. 
وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: این منابع ما را در جهت پیشبرد برنامه سیاست خارجی دولت به نیابت از مردم آمریکا قرار می‌دهد. همچنین بازتاب اهمیتی است که دولت به جایگاه آمریکا در رهبری جهانی می‌دهد و این واقعیت که دیپلماسی و توسعه، ابزارهای حیاتی برای پیشبرد منافع آمریکا هستند.
بلینکن مدعی شد: این افزایش منابع دیپلماتیک و کمک خارجی ما را قادر می‌سازد تا با تقویت امنیت جهانی بهداشت، رسیدگی به بحران آب و هوایی، کمک به مقابله با ریشه‌های مهاجرت بی رویه از آمریکای مرکزی، تاکید دوباره بر رهبری آمریکا در ارتقای دموکراسی و مقابله با افزایش استبداد، فراهم ساختن رهبری بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه و رقابت مستقیم با کشورهایی که ارزش‌های آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر را ندارند، برای مردم آمریکا به ارمغان آورد.
وی اظهار کرد: این بودجه از فعالیت‌های کنسولی وزارت‌خانه در حفاظت از آمریکایی‌ها حمایت می‌کند. این بودجه همچنین در سیاست خارجی و توسعه نیروی کار ما سرمایه‎گذاری می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آمریکا را در تمام استعدادها و تنوع خود نمایندگی می‌کند و اینکه ابزارها و فناوری‌های قرن بیست و یکم را برای ارائه دستاورد به مودیان مالیاتی آمریکایی در اختیار دارد.
وزیر خارجه آمریکا یادآور شد: به طور کلی، بودجه شامل دو برنامه تاریخی است که رئیس جمهوری قبلاً ارائه داده است – برنامه مشاغل آمریکایی و برنامه خانواده‌های آمریکایی- و همچنین سرمایه‌گذاری دوباره در زمینه آموزش، تحقیقات، بهداشت عمومی و سایر مبانی تحکیم کشور ما را انجام می‌دهد. 
بلینکن خاطرنشان کرد: تصویب این بودجه در سال جاری، اقتصاد ملت ما را تقویت و بنیان سعادت مشترک را می‌چیند، در حالی که بودجه سلامت بلند مدت کشور ما را نیز بهبود می‌بخشد.
 Source link