چهار قالیشویی در همدان به دلیل تخلفات زیست محیطی به دادگاه معرفی شدند

«مجید شعبانلو» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: قالیشیویی ها از جمله واحدهایی پرمصرف آب محسوب می شود که به واسطه استفاده از شوینده ها باید پساب تولیدی واحد را مدیریت و مانع ورود آن به محیط زیست(اب و خاک) شوند. وی اظهار داشت: پساب حاصل از فعالیت قالیشویی ها در بستر اراضی و […]«مجید شعبانلو» روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: قالیشیویی ها از جمله واحدهایی پرمصرف آب محسوب می شود که به واسطه استفاده از شوینده ها باید پساب تولیدی واحد را مدیریت و مانع ورود آن به محیط زیست(اب و خاک) شوند.

وی اظهار داشت: پساب حاصل از فعالیت قالیشویی ها در بستر اراضی و خاک رها شده و این اقدام منجر به آلودگی خاک و منابع زیر زمینی و در نهایت تخریب محیط زیست می شود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان همدان با بیان اینکه مدیران واحدهای قالیشویی مکلف به مدیریت پساب تولیدی هستند، افزود: ایجاد یک استخر بُتنی ایزوله با ویژگی نفوذ ناپذیری آب به داخل خاک در این واحدها برای جمع آوری موقت پساب و مدیریت درست آنها برای انتقال بدون ایجاد تخریب و ضایعات ریست محیطی، امری مهم و ضروری است.

به گفته شعبانلو، همچنین انعقاد قرارداد با تصفیه خانه های دارای مجوز برای جمع آوری و تخلیه مستمر و زمان بندی شده پساب تولیدی قالیشویی ها (پس از تکمیل ظرفیت استخر موقت جمع آوری) نیز باید به عنوان یک ضرورت زیست محیطی باید در دستور کار تمامی واحدهای قالیشویی قرار داشته باشد.

وی گفت: رها سازی پساب حاصل از شستشوی قالی در بستر خاک به علت استفاده این واحدها از موادشوینده موجب نابودی پوشش گیاهی منطقه و همچنین آلودگی خاک و منابع آبی زیرزمینی می شود.

شعبانلو در خصوص نتیجه معرفی واحدهای متخلف به مرجع قضایی نیز گفت: ۲ واحد از این تعداد نسبت به اصلاح ساختار تولید و مدیریت پساب خود اقدام کرده اند و ۲ دیگر نیز ملزم به انجام این کار شده اند.Source link