کارخانه شیر وارنا ورامین پس از ۵ سال تعطیلی بازگشایی شد

کارخانه تولید لبنیات وارنا ورامین پس از ۵ سال تعطیلی با پیگیری دستگاه قضایی و مسوولان اجرایی بار دیگر بازگشایی شد. Source link
کارخانه تولید لبنیات وارنا ورامین پس از ۵ سال تعطیلی با پیگیری دستگاه قضایی و مسوولان اجرایی بار دیگر بازگشایی شد.Source link