کدخدایی: پایان بررسی ها/اسامی تایید صلاحیت شده ها فردا اعلام می شود

به گزارش دوشنبه شب ایرنا، کدخدایی با اعلام این خبر افزود: پس از طی مراحل اداری و قانونی نتایج بررسی‌ها فردا سه شنبه به وزارت کشور ارسال می‌شود. وی تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان درباره برخی از داوطلبان ابهاماتی داشتند که با دعوت از این افراد توضیحات آنها را شنیدیم. Source linkبه گزارش دوشنبه شب ایرنا، کدخدایی با اعلام این خبر افزود: پس از طی مراحل اداری و قانونی نتایج بررسی‌ها فردا سه شنبه به وزارت کشور ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: اعضای شورای نگهبان درباره برخی از داوطلبان ابهاماتی داشتند که با دعوت از این افراد توضیحات آنها را شنیدیم.Source link