کودتای نظامی در مالی – ایرنا

به گزارش ایرنا از این خبرگزاری به نقل از منابع محلی همچنین اعلام کرد که ارتش «باه نداو» رییس جمهوری،«موکتار اونین» نخست‌وزیر این کشور را برای بازجویی به یک پایگاه در نزدیکی “باماکو” پایتخت این کشور منتقل کرده‌اند. «موکتار اونین» نخست وزیر مالی اعلام کرد که وی به صورت خودسرانه به مقر نخست وزیری برده شده […]به گزارش ایرنا از این خبرگزاری به نقل از منابع محلی همچنین اعلام کرد که ارتش «باه نداو» رییس جمهوری،«موکتار اونین» نخست‌وزیر این کشور را برای بازجویی به یک پایگاه در نزدیکی “باماکو” پایتخت این کشور منتقل کرده‌اند.

«موکتار اونین» نخست وزیر مالی اعلام کرد که وی به صورت خودسرانه به مقر نخست وزیری برده شده است.

برخی منابع همچنین اعلام کردند که و وزیر دفاع «سلیمانه دوکور» نیز با نداو و اونین راهی این پایگاه شده‌اند.

در همین ارتباط، سفارت آمریکا در باماکو به دنبال آنچه فعالیت نظامی تشدید کننده خوانده است، به اتباع خود هشدار داد.Source link