۳۰ کیلومتر راه روستایی در کهگیلویه آسفالت شد

دارا کریمی نژاد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: برای اجرای این طرح یکصد میلیارد ریال از سوی اداره راهداری شهرستان هزینه شده است.وی بیان کرد: از این میزان ۲۱ کیلومتر در روستاهای بخش دیشموک بوده است. کریمی نژاد تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده عملیات تعریض و اسفالت روستای […]دارا کریمی نژاد روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: برای اجرای این طرح یکصد میلیارد ریال از سوی اداره راهداری شهرستان هزینه شده است.
وی بیان کرد: از این میزان ۲۱ کیلومتر در روستاهای بخش دیشموک بوده است.

کریمی نژاد تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده عملیات تعریض و اسفالت روستای لیرکک در بخش مرکزی نیز در دست اجراست.

وی مهمترین شاخص توسعه هر روستا را راه دانست و گفت: این شاخص علاوه بر مهاجرت معکوس نقش مهمی در اشتغالزایی و ثبات سکونت دارد.

کل راه های شهرستان کهگیلویه یکهزار و ۲۸۵ کیلومتر است که طول راه های اصلی و فرعی ۳۱۷ کیلومتر و راه های روستایی نیز ۹۶۸ کیلومتر است.
 از ۳۱۷ کیلومتر راه ها اصلی و فرعی سه کیلومتر چهار خطه، طول اصلی ۸۱ کیلومتر و طول فرعی درجه یک و دو ۲۳۳ کیلومتر است.
 ۵۰۰ کیلومتر از راه های روستایی شهرستان آسفالته، ۲۶۵ شوسه و ۲۱۲ کیلومتر نیز خاکی هستند.
شهرستان ۱۳۱ هزار نفری کهگیلویه دارای چهار بخش، چهار شهر و ۱۰ دستان و ۳۶۴ روستای بزرگ و کوچک است.Source link