دستگاه‌های اجرایی ملزم به تخصیص اعتبار در حوزه تقویت زیرساخت‌های حیاتی شدند

مجلس شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کرد تا حداکثر یک درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بر اساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه کنند.

به گزارش پارس پرس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد وحید جلال‌زاده موافقت کردند.

در بند الحاقی تبصره (۱۹) ماده واحده این لایحه آمده است: در اجرای ماده (۵۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و بند (ب) ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم هستند حداکثر یک درصد (۱درصد) از مصارف خود هزینه‌ها و هزینه‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبار در جدول شماره (۷) این قانون نیز حداکثر یک درصد (۱ درصد) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ابلاغی خود را براساس اعلام سازمان پدافند غیرعامل مبنی بر الزامی بودن هزینه کرد، در زیرساخت‌های حیاتی، حساس و مهم خود هزینه نماید. سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف به نظارت بر فرآیند فوق و ارائه گزارش عملکرد هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام/