فروش یکجای ۵۱درصد پرسپولیس با ۲ همت

مزایده واگذاری بلوک ۵۱ درصدی سهام مالکیت باشگاه دولتی پرسپولیس در تاریخ ۱۲ دی برگزار می‌شود.

به گزارش پارس پرس، تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون سهم معادل ۵۱ درصد سهام پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان، توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت نقد و شرایطی در ۱۲ دی از طریق بازار پایه فرابورس ایران به فروش می‌رسد.

قیمت پایه هر سهم این بلوک «پرسپولیس» برای این عرضه، قیمت پایه هر سهم معادل قیمت تابلو فرابورس در روزعرضه به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از ۳۹۴۶ ریال کمتر نباشد، تعیین شده است.

کف قیمت کل پایه این بلوک ۵۱ درصدی ۲۱هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال تعیین شده است.